Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: An Approach for Fast Statistical Data Extraction from Biomedical Objects

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā An Approach for Fast Statistical Data Extraction from Biomedical Objects
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aleksandrs Sisojevs
Rihards Starinskis
Atslēgas vārdi Aortic valve, pattern recognition, segmentation, statistics
Anotācija The statistical data of biomedical object is very important input information for medical diagnostics or/and anatomical pathology research. The approach for this data extraction is photo survey of biomedicine object and next image processing, based on image segmentation. For image segmentation methods of pattern recognition can be used. In the present research, the authors implement different methods for extracting the statistical data from images. The experimental results show the efficiency of the selected methods and proposed modification.
DOI: 10.7250/tcc.2015.009
Atsauce Sisojevs, A., Starinskis, R. An Approach for Fast Statistical Data Extraction from Biomedical Objects. Technologies of Computer Control, 2016, 16, 64.-71.lpp. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. Pieejams: doi:10.7250/tcc.2015.009
ID 22005