Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Оптимизация транспортно-складских систем с применением имитационных моделей. Часть 1

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Оптимизация транспортно-складских систем с применением имитационных моделей. Часть 1
Nosaukums angļu valodā Optimization of the Transport-Warehouse Systems with the Use of Simulation Models. Part 1
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jurij Tolujev
Tatjana Zmanovska
Atslēgas vārdi Transport and storage systems, computer simulation, search methods for optimization
Anotācija В работе рассматриваются практические способы решения задач оптимизации транспортно-складских систем с применением их имитационных моделей. Описываются особенности разработки и применения моделей транспортно-складских систем, приводится пример решения задачи оптимизации сложного подвесного монорельсового конвейера
Anotācija angļu valodā The article explains the practical methods for solving of optimization problems in transport and storage systems using their simulation models. The features of transport and storage systems models development and application, and an example of the optimizing the complex suspended monorail conveyor problem solving are described in this article.
Hipersaite: http://www.logistika-prim.ru/archive/2016/1 
Atsauce Tolujev, J., Zmanovska, T. Оптимизация транспортно-складских систем с применением имитационных моделей. Часть 1. Логистика, 2016, No. 1, 42.-45.lpp. ISSN 2219-7222.
ID 22035