Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: EMF Shielding Effectiveness Depending on Location of Yarns with Metal Filaments in Fabric

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā EMF Shielding Effectiveness Depending on Location of Yarns with Metal Filaments in Fabric
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Marianna Grecka
Oļegs Artamonovs
Juris Blūms
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi Shielding effectiveness, textiles, metallized threads, waveguide
Anotācija Using three types of yarns with metal filaments, textile samples with various arrangements of yarns and mutual combinations were made with an industrial loom. Textile shielding effectiveness (SE) characteristics were measured using a waveguide method and network analyzer with radiated frequency 1.161 GHz to identify metal filament fabrics with the highest SE.
DOI: 10.7250/mstct.2015.011
Atsauce Grecka, M., Artamonovs, O., Blūms, J., Viļumsone, A. EMF Shielding Effectiveness Depending on Location of Yarns with Metal Filaments in Fabric. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.10, 2015, 72.-77.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2015.011
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 22063