Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: CHPP Operational Mode Planning at Electricity Market Conditions

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā CHPP Operational Mode Planning at Electricity Market Conditions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Tatjana Makaļska
Renāta Varfolomejeva
Antans Sauļus Sauhats
Oļegs Linkevičs
Atslēgas vārdi Combined heat and power plant; Generation planning; Power generation
Anotācija This article considers the operational modes development of CHPPs (combined and heat power plants) considering the influencing parameters as ambient temperature and heat demand. The optimization algorithm includes the operation of CHPP at market condition when the electricity market price changes hourly (as well as gas prices and emission charges are included). The proposal of CHPP submission to the electricity stock exchange is considered. According technical characteristics of real-life CHPP of Riga calculations and decision-making are made.
DOI: 10.1109/AIEEE.2015.7367290
Atsauce Petrova, T., Varfolomejeva, R., Sauhats, A., Linkevičs, O. CHPP Operational Mode Planning at Electricity Market Conditions. No: Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE 2015): Proceedings of the 2015 IEEE 3rd Workshop, Latvija, Rīga, 13.-14. novembris, 2015. Piscataway, NJ: IEEE, 2015, 59.-64.lpp. ISBN 978-1-5090-1202-2. e-ISBN 978-1-5090-1201-5. Pieejams: doi:10.1109/AIEEE.2015.7367290
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 22071