Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Synthesis and Characterization of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders Prepared by the Modified Co-precipitation Technology

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Synthesis and Characterization of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders Prepared by the Modified Co-precipitation Technology
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilmārs Zālīte
Gundega Heidemane
Ēriks Palčevskis
Mihail Maiorov
Atslēgas vārdi NiFe2O4, CoFe2O4, nanoparticles, properties
Anotācija Single phase Ni and Co ferrite nanopowders were successfully synthesized by the modified co-precipi-tation synthesis method. The average particle size of obtained nanopowders is in the range of 15-50 nm, depending on thermal treatment temperature (TTT). Magnetic saturation values of them depend on TTT (6-40 emu/g for NiFe2O4,15-77 emu/g for NiFe2O4) - close to the values of the standard bulk material.
Atsauce Zālīte, I., Heidemane, G., Palčevskis, Ē., Maiorov, M. The Synthesis and Characterization of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders Prepared by the Modified Co-precipitation Technology. No: Abstracts of the Riga Technical University 56th International Scientific Conference : Section: Materials Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2015. Rīga: RTU Press, 2015, 45.-45.lpp. ISBN 978-9934-10-733-7.
Pilnais teksts
ID 22264