Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Formation of High Temperature Compounds in W-C-B System by Reactive Spark Plasma Sintering

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Formation of High Temperature Compounds in W-C-B System by Reactive Spark Plasma Sintering
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grabis
Ints Šteins
Inta Sīpola
Dzintra Ārija Rašmane
Atslēgas vārdi Amorphous boron | Boron carbide composites | Reactive spark plasma sintering | Tungsten carbide nanoparticles | Tungsten diboride
Anotācija The formation of high temperature composites in W-C-B system from fine-grained powders in dependence on the ratio of components by using reactive spark plasma sintering was studied. The mixture of W2C and C nanoparticles was used as tungsten and carbon precursors. The W2C and carbon mixture with different ratio of components was prepared by reduction of WO<inf>3</inf> in presence of CH4 in nitrogen inductively coupled plasma. The specific surface area of the mixture was in the range of 36 – 42 m<sup>2</sup>/g in dependence on the content of carbon. The W2C and carbon particles were mixed mechanically with amorphous boron and densified using the spark plasma sintering technique at 1500 – 1700 °C and pressure of 30MPa for 4 minutes. The sintered bodies contained WB2 and B4C phases. The ratio of phase depends on the content of the components in the raw mixture.
DOI: 10.5755/j01.ms.21.3.7352
Hipersaite: http://www.vpa.ktu.lt/index.php/MatSc/article/view/7352 
Atsauce Grabis, J., Šteins, I., Sīpola, I., Rašmane, D. Formation of High Temperature Compounds in W-C-B System by Reactive Spark Plasma Sintering. Materials Science = Medziagotyra, 2015, Vol.21, No.3, 369.-371.lpp. ISSN 1392-1320. e-ISSN 2029-7289. Pieejams: doi:10.5755/j01.ms.21.3.7352
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 22483