Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Reactive Spark Plasma Sintering of B-C-Ti-N Powders

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Reactive Spark Plasma Sintering of B-C-Ti-N Powders
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Jānis Grabis
Ints Šteins
Aloizijs Patmalnieks
Inta Sīpola
Atslēgas vārdi Composites | Reactive spark plasma sintering | Titanium diboride-boron carbide | Titanium diboride-titanium carbonitride
Anotācija The TiB2-TiN0.1 C0.9 and B 4C-TiB2 composites with relative density of 95.7-98.6% were manufactured by SPS reactive sintering mixtures of amorphous boron with TiN or TiNC and carbon nanoparticles at 1700 °C and pressure of 30 MPa during 10 min. The phase composition of the materials was determined in dependence on molar ratio of Ti/B and B/C. © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.604.165
Hipersaite: http://www.scientific.net/KEM.604.165 
Atsauce Grabis, J., Šteins, I., Patmalnieks, A., Sīpola, I. Reactive Spark Plasma Sintering of B-C-Ti-N Powders. Key Engineering Materials, 2014, Vol.604, 165.-168.lpp. ISSN 1013-9826. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.604.165
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 22493