Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Neutron Scattering Study of Structural and Magnetic Size Effects in NiO

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Neutron Scattering Study of Structural and Magnetic Size Effects in NiO
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori A.M. Balagurov
I.A. Bobrikov
Jānis Grabis
D. Jakovļevs
A. Kuzmins
M. Majorovs
Ņina Mironova-Ulmane
Atslēgas vārdi
Anotācija Nickel oxide powders with the grain size of 13-1500 nm have been studied by neutron scattering, scanning electron microscopy and vibrating sample magnetometry. We have found that the atomic structure and the antiferromagnetic ordering are nearly independent of the average size of grains. The existence of the uncompensated spins in nanoparticles with the grain size below 100 nm has been detected. © Published under licence by IOP Publishing Ltd.
DOI: 10.1088/1757-899X/49/1/012021
Atsauce Balagurov, A., Bobrikov, I., Grabis, J., Jakovļevs, D., Kuzmins, A., Majorovs, M., Mironova-Ulmane, Ņ. Neutron Scattering Study of Structural and Magnetic Size Effects in NiO. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2013, Vol.49, Iss.1, 1.-5.lpp. ISSN 1757-8981. e-ISSN 1757-899X. Pieejams: doi:10.1088/1757-899X/49/1/012021
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 22498