Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Photocatalitic Properties of TiO2 and ZnO Nanopowders

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Photocatalitic Properties of TiO2 and ZnO Nanopowders
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Larisa Grigorjeva
J. Rikveilis
Jānis Grabis
Dzidra Jankoviča
C. Monty
Donāts Millers
Krišjānis Šmits
Atslēgas vārdi Nanopowders | Photocatalysis | Photocatalytic activity | TiO 2 | ZnO
Anotācija Photocatalytic activity of TiO2 and ZnO nanopowders is studied depending on the morphology, grain sizes and method of synthesizing. Photocatalysis of the prepared powders was evaluated by degradation of the methylene blue aqueous solution. Absorbance spectra (190-100 nm) were measured during exposure of the solution to UV light. The relationships between the photocatalytic activity and the particle size, crystal polymorph phases and grain morphology were analyzed. The photocatalytic activity of prepared TiO 2 nanopowders has been found to depend of the anatase-to-rutile phase ratio. Comparison is given for the photocatalytic activity of ZnO nanopowders prepared by sol-gel and solar physical vapour deposition (SPVD) methods.
DOI: 10.2478/lpts-2013-0025
Hipersaite: http://www.degruyter.com/view/j/lpts.2013.50.issue-4/lpts-2013-0025/lpts-2013-0025.xml 
Atsauce Grigorjeva, L., Rikveilis, J., Grabis, J., Jankoviča, D., Monty, C., Millers, D., Šmits, K. Photocatalitic Properties of TiO2 and ZnO Nanopowders. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2013, Vol.50, No.4, 48.-55.lpp. ISSN 0868-8257. Pieejams: doi:10.2478/lpts-2013-0025
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 22499