Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Luminescence of Er/Yb and Tm/Yb Doped FAp Nanoparticles and Ceramics

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Luminescence of Er/Yb and Tm/Yb Doped FAp Nanoparticles and Ceramics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Larisa Grigorjeva
Krišjānis Šmits
Donāts Millers
Dzidra Jankoviča
Atslēgas vārdi Hydroxiapatite, HAp, fluorapatite, FAp, luminiscence
Anotācija The nanoparticles of hydroxiapatite and fluorapatite doped with Er/Yb and Tm/Yb were synthesized and characterized by FTIR, XRD, SEM and TEM methods. The results of up-conversion luminescence studies were presented for the samples as prepared, annealed at 500°C and at 900-1000 °C. At annealing above 800°C the ceramic state was formed. It is shown that fluorapatite host is more appropriate than hydroxiapatite host for rare ions luminescence and up-conversion processes. The post preparing annealing of nanarticles significantly enhanced the luminescence intensity. The Tm/Yb doped fluorapatite shows intense up-conversion luminescence in 790-800 nm spectral region and is potentially useful for biomedical applications.
DOI: 10.1088/1757-899X/77/1/012036
Hipersaite: http://iopscience.iop.org/1757-899X/77/1/012036 
Atsauce Grigorjeva, L., Šmits, K., Millers, D., Jankoviča, D. Luminescence of Er/Yb and Tm/Yb Doped FAp Nanoparticles and Ceramics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, Vol.77, 1.-6.lpp. ISSN 1757-8981. e-ISSN 1757-899X. Pieejams: doi:10.1088/1757-899X/77/1/012036
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 22520