Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bio-oil from Thermo-Chemical Hydro-Liquefaction of Wet Sewage Sludge

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bio-oil from Thermo-Chemical Hydro-Liquefaction of Wet Sewage Sludge
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Kristaps Māliņs
Valdis Kampars
Jānis Brinks
Ilze Māliņa
Raimonds Mūrnieks
Rūta Kampare
Atslēgas vārdi Bio-oil | Sewage sludge | Thermo-chemical hydro-liquefaction | Transition metal catalysts
Anotācija The present work demonstrates the influence of experimental conditions such as weight ratio of sewage sludge to water (1/0-1/15), reaction temperature (200-350°C), initial H<inf>2</inf> pressure (2.0-11.0MPa), residence time (10-100min) and type of catalysts (Na<inf>2</inf>CO<inf>3</inf>, Raney nickel, FeSO<inf>4</inf>, MoS<inf>2</inf>) on hydro-liquefaction process of sewage sludge. High amount of water improves the hydro-liquefaction process of sewage sludge by increasing the yield of bio-oil and the total conversion. The highest yield of bio-oil (47.79 wt.%) from sewage sludge was obtained with initial H<inf>2</inf> pressure 5.0MPa, reaction temperature 300°C, and residence time 40min. Under these experimental conditions, using weight ratio of sewage sludge to water 1/5, catalyst (FeSO<inf>4</inf>) - 5 wt.% of dry SS, mixing speed 350rpm the obtained bio-oil had the highest energy recovery (69.84%), total conversion (70.64%) and its calorific value was 35.22MJ/kg.
DOI: 10.1016/j.biortech.2015.03.093
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415004253 
Atsauce Māliņs, K., Kampars, V., Brinks, J., Māliņa, I., Mūrnieks, R., Kampare, R. Bio-oil from Thermo-Chemical Hydro-Liquefaction of Wet Sewage Sludge. Bioresource Technology, 2015, Vol.187, 23.-29.lpp. ISSN 0960-8524. e-ISSN 1873-2976. Pieejams: doi:10.1016/j.biortech.2015.03.093
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 22534