Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Black Enamel for Concentrated Solar-Power Receivers

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Black Enamel for Concentrated Solar-Power Receivers
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Kaspars Mālnieks
Gundars Mežinskis
Ilona Pavlovska
Laimons-Paulis Bīdermanis
Artūrs Plūdons
Atslēgas vārdi Absorbtance; Enamel; Selective surface; Stainless steel; Thermal emittance
Anotācija High SiO2 content frit modified with commercial black spinel-type pigment K 6038 of chromium and iron oxide mixed with 40–100 wt% per 100 wt% by weight of frit were deposited on stainless steel alloys by the slip-casting technique and their optical properties were characterised by total reflectance of 300 nm to 20 μm. The enamel coating exhibited moderate spectral selectivity and excellent thermal stability at 600 °C. Solar absorbtance (α) ranged from 0.75 to 0.82 and calculated thermal emittance at 600 °C (ε) ranged from 0.35 to 0.45. Both depended on coating surface and pigment volume in the frit. The highest solar selectivity was measured in enamel with 50% pigment with α and ε (600 °C) of 0.81 and 0.35, respectively.
DOI: 10.1016/j.ceramint.2014.05.046
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027288421400769X 
Atsauce Mālnieks, K., Mežinskis, G., Pavlovska, I., Bīdermanis, L., Plūdons, A. Black Enamel for Concentrated Solar-Power Receivers. Ceramics International, 2014, Vol.40, Iss.8, Part B, 13321.-13327.lpp. ISSN 0272-8842. Pieejams: doi:10.1016/j.ceramint.2014.05.046
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 22547