Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Modelling Transition Policies to a Low-Carbon Road Transport in Latvia by 2030

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 22.09.2016 16:30, Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Āzenes iela 12/1, 116. auditorija
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Modelling Transition Policies to a Low-Carbon Road Transport in Latvia by 2030
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Aiga Barisa
Atslēgas vārdi Transports, emisijas, sistēmdinamika, modelēšana, Latvija
Anotācija Promocijas darbs ir veltīts zema oglekļa ceļu transporta izpētei līdz 2030. gadam un turpmāk. Esošās transporta sistēmas ir gandrīz pilnībā atkarīgas no fosilās degvielas. Līdzšinējā attīstība ir pierādījusi, ka, lai paātrinātu pāreju uz energoefektīvu un videi draudzīgu transportu, ir nepieciešama politiska iejaukšanās. Promocijas darba mērķis ir veikt integrētu novērtējumu pārejas politikai uz zema oglekļa ceļu transportu. Pētāmais jautājums ir apskatīts, izmantojot integrētu vairāklīmeņu transporta plānošanas pieeju, kuras mērķis ir politikas novērtēšana četros dažādos līmeņos: starptautiskajā, nacionālajā, vietējā un nozares līmenī.
Atsauce Barisa, Aiga. Modelling Transition Policies to a Low-Carbon Road Transport in Latvia by 2030. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 156 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 22594