Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mechanical and Thermosetting Properties of Electron Beam Cross- Linked Ethylene - Octene Copolymer Nanocomposites with Multi- Walled Carbon Nanotubes

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Mechanical and Thermosetting Properties of Electron Beam Cross- Linked Ethylene - Octene Copolymer Nanocomposites with Multi- Walled Carbon Nanotubes
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Kristiāna Korsaka-Mille
Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
I. Reinholds
Ženija Roja
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Korsaka-Mille, K., Merijs-Meri, R., Zicāns, J., Ivanova, T., Reinholds, I., Roja, Ž. Mechanical and Thermosetting Properties of Electron Beam Cross- Linked Ethylene - Octene Copolymer Nanocomposites with Multi- Walled Carbon Nanotubes. No: Baltic Polymer Symposium 2016: Programme and Abstracts, Klaipeda, 21.-24. septembris, 2016. Kaunas: 2016, 103.-103.lpp. ISBN 978-609-02-1235-6.
Pilnais teksts
ID 22740