Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Eu2+ and Dy3+ Doped Strontium Aluminates and Their Properties

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of Eu2+ and Dy3+ Doped Strontium Aluminates and Their Properties
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Laura Rozenberga-Voska
Jānis Grabis
Aleksejs Zolotarjovs
Atslēgas vārdi Luminescence, Powder XRD, Solution Combustion Method, Specific Surface Area, Strontium Aluminate Phosphors
Anotācija Strontium aluminate phosphors were synthesized by the solution combustion method using citric acid, urea or glycine as reducing agent and europium and dysprosium as dopants. The content of both dopants was in the range of 1 – 2 mol%. Dependence of phase composition, crystallite size and specific surface area on calcinations temperature, used reducing agents and dopants were determined. Luminescent properties of the calcinated at 1300 °C powders contained SrAl2O4 (90 %) and Sr4Al24O25 (10%) phases with crystallite size of 80 nm were determined.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.721.311
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.721.311 
Atsauce Rozenberga-Voska, L., Grabis, J., Zolotarjovs, A. Synthesis of Eu2+ and Dy3+ Doped Strontium Aluminates and Their Properties. No: Key Engineering Materials, Latvija, Riga, 3.-4. novembris, 2016. Rīga: Trans Tech Publications, 2017, 311.-315.lpp. ISSN 1013-9826. e-ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.721.311
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 22839