Ar sēru leģēta TiO2 nanocaurulīšu fotokatalizatora sintēze un fotokatalītiskās īpašības
Abstracts of the 28th Scientific Conference 2012
Reinis Drunka, Jānis Grabis, Aloizijs Patmalnieks

Titāna dioksīds ir ļoti perspektīvs materiāls, ko lieto kā fotokatalizatoru, lai noārdītu videi kaitīgus organiskos savienojumus un sadalītu ūdeni. No tā izgatavo pašattīrošos materiālus un solārās degvielas šūnas. Ir pierādīts, ka TiO2 nanocaurulīšu fotokatalītiskā aktivitāte ir atkarīga no to virsmas laukuma, fāzu sastāva un modifikatoru klātbūtnes, kuri ļauj absorbēt tām arī redzamās gaismas starojumu. Ar sēru modificētu TiO2 nanocaurulīšu un nanoporu iegūšanai, tās karsētas 380o C H2S gāzes plūsmā vai izmantota mikroplazmas oksidēšanas metode sēru saturošos elektrolītos. Fotokatalītiskās īpašības pārbaudītas, sadalot metilēnzilā ūdens šķīdumu UV un redzamās gaismas starojumu ietekmē. Iegūtie fotokatalizatori ir ar augstāku aktivitāti salīdzinājumā ar nemodidicētām TiO2 nanocaurulītēm.


Atslēgas vārdi
TiO2, nanocaurules, anodēšana, sērs, fotokatalīze
Hipersaite
http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/abstracts_2012.pdf#page=11

Drunka, R., Grabis, J., Patmalnieks, A. Ar sēru leģēta TiO2 nanocaurulīšu fotokatalizatora sintēze un fotokatalītiskās īpašības. No: Abstracts of the 28th Scientific Conference, Latvija, Riga, 8.-10. februāris, 2012. Riga: Institute of Solid State Physics. University of Latvia, 2012, 11.-11.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196