Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparing Studies of Synthesis and Photocatalytical Properties of Various Morphology TiO2 Nanostructures Modified With Platinum

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparing Studies of Synthesis and Photocatalytical Properties of Various Morphology TiO2 Nanostructures Modified With Platinum, Gold And Silver
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Reinis Drunka
Jānis Grabis
Dzidra Jankoviča
Aija Krūmiņa
Dzintra Ārija Rašmane
Atslēgas vārdi TiO2, Gold, Silver, Platinum, photocatalysts
Anotācija For TiO2 nanostructure preparation microwave assisted [1], anodization [2] and PEO [3] methods where used. Nanofibers, nanotubes and nanopores coatings were obtained respectively. As-prepared nanostructures were modified with Pt, Au and Ag nanoparticles by using chemical deposition method and calcination at 500oC for 2 h. Samples containing 0.1, 0.5, and 1wt% of dopant on each morphology of TiO2 substrate were prepared. Modified TiO2 photocatalysts are with up to 50% higher activity with respect to pure TiO2 anatase powder. Catalysts modificated with Au had higher activity with respect to that ofmodificated with Pt and Ag. Catalysts with nanofiber morphology are with up to 3x higher photocatalytical activity.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000057303_e.pdf#page=47 
Atsauce Drunka, R., Grabis, J., Jankoviča, D., Krūmiņa, A., Rašmane, D. Comparing Studies of Synthesis and Photocatalytical Properties of Various Morphology TiO2 Nanostructures Modified With Platinum, Gold And Silver. No: The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology BALTMATTRIB 2016: Abstracts Book, Latvija, Rīga, 3.-4. novembris, 2016. Riga: The Latvian Materials Research Society, 2016, 47.-47.lpp. ISBN 978-9934-19-029-2.
Pilnais teksts
ID 22972