Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Properties of Nanosized Ferrite Powders and Sintered Materials Prepared by the Co-precipitation Technology

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Properties of Nanosized Ferrite Powders and Sintered Materials Prepared by the Co-precipitation Technology, Combined with the Spray-drying Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ilmārs Zālīte
Gundega Heidemane
Eriks Palcevskis
Mikhail Maiorov
Atslēgas vārdi NiFe2O4, CoFe2O4, nanoparticles, properties
Anotācija Cobalt and nickel ferrites powders are synthesized by the co-precipitation technology, combined with the spray-drying method. The crystallite size, specific surface area (SSA), magnetic properties of synthesized products are investigated. All the synthesized ferrites are nanocrystalline single phase materials with crystallite size of 5-6 nm, the SSA of 80-85 m2/g and the calculated particle size of 13-15 nm. After spray-drying granules of the size up to 10 μm are obtained. After thermal treatment at 550 and 950 °C SSA decreases to 40-50 m2/g and 20-22 m2/g, respectively. The saturation magnetization at these temperatures increase from 17 to 40 emu/g for NiFe2O4 and from 51 to 77 emu/g for CoFe2O4. By the pressure-less sintering method the dense material forms at 1100 °C for CoFe2O4 and 1200-1300 °C for NiFe2O4.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.721.295
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.721.295 
Atsauce Zālīte, I., Heidemane, G., Palcevskis, E., Maiorov, M. Properties of Nanosized Ferrite Powders and Sintered Materials Prepared by the Co-precipitation Technology, Combined with the Spray-drying Method. No: Key Engineering Materials, Latvija, Rīga, 3.-4. novembris, 2016. Rīga: Trans Tech Publications, 2017, 295.-299.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.721.295
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 23000