Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Properties of Co1-xZnxFe2O4 Nanoparticles

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis and Properties of Co1-xZnxFe2O4 Nanoparticles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilmārs Zālīte
Gundega Heidemane
Aija Krūmiņa
Dzintra Ārija Rašmane
Mikhail Maiorov
Atslēgas vārdi Co1-xZnxFe2O4, nanoparticles, synthesis, properties
Anotācija The solid solutions of Co1-xZnxFe2O4 (0˂x˂1) nanoparticles were synthesized by the sol-gel self-propagating combustion method. The obtained single cubic phase product has a specific surface area of 25 – 32 m2/g and crystallite size of 30 – 40 nm. Lattice parameters change linearly from 8,37092 Ǻ (CoFe2O4) to 8,43055 Ǻ (ZnFe2O4). The saturation magnetization (Ms) changes non-linearly from 60,8 emu/g (CoFe2O4) to 3,3 emu/g (ZnFe2O4) reaching maximal value of 76,1 emu/g (Co0,8Zn0,2Fe2O4).
Atsauce Zālīte, I., Heidemane, G., Krūmiņa, A., Rašmane, D., Maiorov, M. Synthesis and Properties of Co1-xZnxFe2O4 Nanoparticles. No: Riga Technical University 57th International Scientific Conference "Materials Science and Applied Chemistry" (MSAC 2016): Proceedings and Programme, Latvija, Rīga, 21.-21. oktobris, 2016. Riga: RTU Press, 2016, 191.-195.lpp. ISBN 978-9934-10-861-7.
ID 23002