Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Properties of Nanosized Ferrite Powders and Sintered Materials Prepared by the Co-Precipitation Technology

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Properties of Nanosized Ferrite Powders and Sintered Materials Prepared by the Co-Precipitation Technology, Combined with the Spray-Drying Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilmārs Zālīte
Gundega Heidemane
Eriks Palcevskis
Mikhail Maiorov
Atslēgas vārdi NiFe2O4, CoFe2O4, co-precipitation and spray-drying method, nanoparticles
Anotācija In this research the co-precipitation synthesis is combined with the treatment of the obtained suspension by the spray-drying method with the following thermal treatment of granules, and structure and magnetic properties of these ferrites have been studied.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000057303_e.pdf#page=103 
Atsauce Zālīte, I., Heidemane, G., Palcevskis, E., Maiorov, M. Properties of Nanosized Ferrite Powders and Sintered Materials Prepared by the Co-Precipitation Technology, Combined with the Spray-Drying Method. No: The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology BALTMATTRIB 2016: Abstracts Book, Latvija, Riga, 3.-4. novembris, 2016. Riga: The Latvian Materials Research Society, 2016, 103.-103.lpp. ISBN 978-9934-19-029-2.
Pilnais teksts
ID 23004