Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Two-Step Microwave Sintering—A Promising Technique for the Processing of Nanostructured Bioceramics

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Two-Step Microwave Sintering—A Promising Technique for the Processing of Nanostructured Bioceramics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Djordj Veljovic
Eriks Palcevskis
Ilmārs Zālīte
R. Petrovic
Dj. Janackovic
Atslēgas vārdi Bioceramics, Sintering, Grain size, Nanocrystalline materials, Fracture toughness
Anotācija Two-stepmicrowavesinteringwasappliedinthisstudytoprocessdensenano-structuredbioceramics coupledwithimprovedmechanicalproperties.Thedecreaseintheaveragegrainsizetothenanolevel resultingfromdecreasingthesinteringtemperatureto850 1C duringtwo-stepmicrowavesintering, led toanincreaseinthefracturetoughnesscomparedtoconventionallytwo-stepsinteredbioceramic. The two-stepmicrowavesinteringcouldbeapromisingtechniquefortheprocessingofnano- structuredHAPbioceramics.
DOI: 10.1016/j.matlet.2012.11.095
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X12016746 
Atsauce Veljovic, D., Palcevskis, E., Zālīte, I., Petrovic, R., Janackovic, D. Two-Step Microwave Sintering—A Promising Technique for the Processing of Nanostructured Bioceramics. Materials Letters, 2013, Vol.93, 251.-253.lpp. ISSN 0167-577X. Pieejams: doi:10.1016/j.matlet.2012.11.095
ID 23005