Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Eu2+ and Dy3+ Doped Nanosized Strontium Aluminates and Their Properties

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of Eu2+ and Dy3+ Doped Nanosized Strontium Aluminates and Their Properties
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Laura Rozenberga-Voska
Jānis Grabis
Aleksejs Zolotarjovs
Atslēgas vārdi strontium aluminate, phosphors, luminescence
Anotācija Strontium aluminate phosphors were synthesized by the solution combustion method using different organic compounds and different concentration of europium and dysprosium. X-ray powder diffraction measurements, specific surface area and measurements of photoluminescence were performed.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000057303_e.pdf#page=99 
Atsauce Rozenberga-Voska, L., Grabis, J., Zolotarjovs, A. Synthesis of Eu2+ and Dy3+ Doped Nanosized Strontium Aluminates and Their Properties. No: The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology BALTMATTRIB 2016: Abstracts Book, Latvija, Rīga, 3.-4. novembris, 2016. Riga: The Latvian Materials Research Society, 2016, 99.-99.lpp. ISBN 978-9934-19-029-2.
Pilnais teksts
ID 23012