Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nanokompozītu sintēze ZnO-Zn2SnO4/Ag sistēmā un to fotokatalītiskā aktivitāte

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nanokompozītu sintēze ZnO-Zn2SnO4/Ag sistēmā un to fotokatalītiskā aktivitāte
Nosaukums angļu valodā Microwave Synthesis of Nanocomposites in ZnO-Zn2SnO4/Ag System and Their Photocatalytic Activity
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grabis
Anita Letlena
Dzintra Ārija Rašmane
Aija Krūmiņa
Atslēgas vārdi Nanokompozīti, cinka oksīds, cinka stanāts, sudrabs, fotokatalītiskā aktivitāte
Anotācija Īpašo elektrisko un optisko raksturlielumu dēļ cinka oksīda un cinka stanāta nanodaļiņas, kā arī to kompozīti ir plaši lietojami saules baterijās, Saules starojuma uztvērējos, fotokatalīzē organiskā piesārņojuma sadalīšanai. Veiktā pētījuma mērķis bija izstrādāt mikroviļņu sintēzes metodiku un iegūt nanokompozītus ar dažādu komponentu sastāvu ZnO-Zn2SnO4/Ag sistēmā, kā arī noteikt to fotokatalītisko aktivitāti, sadalot metilēna zilā šķīdumu. ZnO-Zn2SnO4/Ag sistēmas nanodaļiņas tika iegūtas no sāļu šķīdumiem mikroviļņu reaktorā (Masterwave BTR, Anton Paar) 160–180 oC temperatūrā. Iegūto nanokompozītu īpatnējā virsma bija 19–28 m2/g atkarībā no kompozītu fāžu sastāva. Oksīdu un sudraba nanodaļiņu lielums attiecīgi bija 30–60 nm un 30–70 nm. Nanopulverus veidoja tetrapodu formas un stieņveidīgas cinka oksīda daļiņas un kubiskas cinka stanāta daļiņas. Sudraba daļiņas atradās uz oksīda virsmas. Kompozītu fotokatalītiskā aktivitāte bija atkarīga no komponentu attiecības un sudraba daudzuma un kristalītu lieluma. Vislielākā fotokatalītiskā akvitāte piemita ZnO/Ag, ZnO-Zn2SnO4/Ag nanokompozītiem.
Anotācija angļu valodā Zinc oxide and zinc stannate nanoparticles as well as their composites due to their attractive electrical and optical parameters are promising candidates for a wide range of application in solar cells, sensors, photocatalysis for the degradation of organic pollutants. The aim of the present work was to prepare particulate nanocomposites with different content of the components in the ZnO-Zn2SnO4/Ag system by using microwave synthesis and to compare their photocatalytic activity in degradation of methylene blue solution. ZnO-Zn2SnO4/Ag system nanoparticles were prepared by heating mixtures of the salt solutions in microwave reactor (Masterwave BTR, Anton Paar) at 160–180 oC. The specific surface area of the prepared nanocomposites was in the range of 19–28 m2/g in the dependence on the phase composition. Crystallite size of the oxides and Ag particles was in the range of 30–60 nm and 30–70 nm, respectively. The powders were composed of tetra-pod shaped or rod-like particles of ZnO and cubic particles of Zn2SnO4. The silver particles were situated on the surface of oxides. The photocatalytic activity depended on ratio of the components, content and crystallite size of Ag. The highest photoactivity showed ZnO/Ag, ZnO-Zn2SnO4/Ag.
Hipersaite: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_32.konf.tezes.pdf#page=127 
Atsauce Grabis, J., Letlena, A., Rašmane, D., Krūmiņa, A. Nanokompozītu sintēze ZnO-Zn2SnO4/Ag sistēmā un to fotokatalītiskā aktivitāte. No: Abstracts of the 32nd Scientific Conference, Latvija, Rīga, 17.-19. februāris, 2016. Riga: Institute of Solid State Physics. University of Latvia, 2016, 127.-127.lpp.
Pilnais teksts
ID 23013