Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Influence of Machining Parameters on 3D Surface Roughness of Powder Slide Bushings

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Influence of Machining Parameters on 3D Surface Roughness of Powder Slide Bushings
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Viktors Mironovs
Pāvels Stankēvičs
Artis Kromanis
Jānis Lungevičs
Atslēgas vārdi anti-friction slide bushings, powder materials
Anotācija In many connection units of construction machinery and transport systems are used anti-friction bushings (AB) - slide bearings. The most efficient in terms of production and operation of AB are manufactured from powder materials by powder metallurgy method. Aim of the research is to study a machining of AB, and machining parameters influence of the 3D surface roughness.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000057303_e.pdf#page=44 
Atsauce Mironovs, V., Stankēvičs, P., Kromanis, A., Lungevičs, J. Influence of Machining Parameters on 3D Surface Roughness of Powder Slide Bushings. No: The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology BALTMATTRIB 2016: Abstracts Book, Latvija, Riga, 3.-4. novembris, 2016. Riga: The Latvian Materials Research Society, 2016, 44.-44.lpp. ISBN 978-9934-19-029-2.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 23052