Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Model for Maximizing the Profit of a HPP Cascade Considering Hydraulic Link via Reservoirs

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Model for Maximizing the Profit of a HPP Cascade Considering Hydraulic Link via Reservoirs
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anatolijs Mahnitko
Jānis Gerhards
Tatjana Lomane
Renāta Varfolomejeva
Vladislav Oboskalov
Konstantin Koljasnikov
Atslēgas vārdi HPP cascade, regime, capacity, head level, time flow lag of water
Anotācija At the conditions of market relationships and economic and financial independence of power companies, these are guided by the principle of achieving maximum efficiency in their actions. In the article is considered the problem formulation of HPP cascade operational mode determination, ensuring maximum profit from the sales of the generated electric power at the day-ahead market. Dynamic volumes of reservoirs are taken into account using the lag time between the waves of HPP water flow. The problem solution using the method of statistical modelling is approbated on the example of hypothetical cascade of three HPP. The results of the modelling of cascade operating regime are illustrated graphically. References 5, figure 1, table 1.
Atsauce Mahnitko, A., Gerhards, J., Lomane, T., Varfolomejeva, R., Oboskalov, V., Koljasnikov, K. A Model for Maximizing the Profit of a HPP Cascade Considering Hydraulic Link via Reservoirs. No: Proceedings of PPE-2016 Conference, Ukraina, Kiev, 6.-10. jūnijs, 2016. Kiev: 2016, 246.-249.lpp.
ID 23069