Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Esterification of Rapeseed Oil Fatty Acids Using a Carbon-Based Heterogeneous Acid Catalyst Derived from Cellulose

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Esterification of Rapeseed Oil Fatty Acids Using a Carbon-Based Heterogeneous Acid Catalyst Derived from Cellulose
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Kristaps Māliņš
Valdis Kampars
Ilze Māliņa
Jānis Brinks
Atslēgas vārdi Amberlyst-15 | Biodiesel | Carbon-based solid acid catalyst | Cellulose | Esterification | Sulfonation
Anotācija The present work demonstrates a single-step preparation of sulfo carbon-based solid acid catalyst (CSO3H) obtained from cellulose by direct carbonization-sulfonation with conc. H2SO4. The variation of reaction conditions, such as, reaction temperature (50-180 °C), weight ratio of H2SO4 to cellulose (5/1-30/1) and reaction time (1-10 h) provided CSO3H with relatively abundant density of acid sites attached on catalyst surface. The CSO3H with the highest density of SO3H groups (0.81 mmol H+/g) was obtained at 100 °C using weight ratio of H2SO4 to cellulose (20/1) after 3 h of reaction. The catalyst was characterized by means of N2 sorption analysis (average pore diameter 12.8 nm, specific surface area 1.38 m2/g, pore volume 0.004 cm3/g), FT-IR, TG, XRD, FE-SEM and S elemental analysis. The conversion of rapeseed oil fatty acids (RFA) in esterification reactions with CSO3H as catalyst was quite similar to the commercial Amberlyst-15 and the biodiesel with ester content of ≥96.5% was successfully obtained under optimized reaction conditions.
DOI: 10.1016/j.apcata.2016.03.020
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X16301430 
Atsauce Māliņš, K., Kampars, V., Māliņa, I., Brinks, J. Esterification of Rapeseed Oil Fatty Acids Using a Carbon-Based Heterogeneous Acid Catalyst Derived from Cellulose. Applied Catalysis A: General, 2016, Vol.519, 99.-106.lpp. ISSN 0926-860X. Pieejams: doi:10.1016/j.apcata.2016.03.020
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 23129