Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cross-linked Dexamethasone Sodium Phosphate Delivery Systems Based on Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Cross-linked Dexamethasone Sodium Phosphate Delivery Systems Based on Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Arita Dubņika
Dagnija Loča
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi Silver hydroxyapatite, scaffolds, dexamethasone, drug delivery.
Anotācija One of the most used calcium phosphate implant materials in bone tissue regeneration is synthetic hydroxyapatite, which is similar to mineral phase of bone. By adding antibacterial effect to hydroxyapatite properties and creating controlled drug delivery systems based on this material, it is possible to obtain multifunctional material. Thus, in this study hydroxyapatite was doped with silver up to 1 wt% to provide antibacterial effect and from the obtained material dense and porous scaffolds were prepared. Prepared scaffolds were coated with chitosan and cross-linked with dexamethasone sodium phosphate (DEXA). Scaffolds were characterized and it is shown that linkage between chitosan coating and DEXA on the surface of hydroxyapatite and silver doped hydroxyapatite can ensure the controlled drug release up to 70 h.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.721.192
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.721.192 
Atsauce Dubņika, A., Loča, D., Bērziņa-Cimdiņa, L. Cross-linked Dexamethasone Sodium Phosphate Delivery Systems Based on Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds. No: Key Engineering Materials, Latvija, Riga, 3.-4. novembris, 2016. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, 192.-196.lpp. ISSN 1013-9826. e-ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.721.192
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 23157