Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Heating Processes of 32.3m3 Room - Heated up by Central Heating Boiler Equipped with Automatic Briquettes Feeding System - ABFS

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of Heating Processes of 32.3m3 Room - Heated up by Central Heating Boiler Equipped with Automatic Briquettes Feeding System - ABFS
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aigars Vītols
Ivars Raņķis
Atslēgas vārdi Automatic briquettes feeding system, central heating boilers, briquettes, steel panel radiator, cast iron radiator
Anotācija This paper presents analysis of heating processes of 32.3m3 room which is heated up by universal central heating boiler “Dacon – FB 36” which is equipped with experimental automatic briquettes feeding system – ABFS
DOI: 10.1109/RTUCON.2016.7763091
Hipersaite: http://ieeexplore.ieee.org/document/7763091/ 
Atsauce Vītols, A., Raņķis, I. Analysis of Heating Processes of 32.3m3 Room - Heated up by Central Heating Boiler Equipped with Automatic Briquettes Feeding System - ABFS. No: 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): Conference Proceedings, Latvija, Cēsis - Rīga, 13.-14. oktobris, 2016. Riga: Riga Technical University, 2016, 175.-181.lpp. ISBN 978-1-5090-3729-2. e-ISBN 978-1-5090-3731-5. Pieejams: doi:10.1109/RTUCON.2016.7763091
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 23393