Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Linguistically Diverse 1st Year University Students’ Problems with Machine Translation over the Three Academic Years

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Linguistically Diverse 1st Year University Students’ Problems with Machine Translation over the Three Academic Years
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Dace Ratniece
Atslēgas vārdi Linguistically diverse students, machine translation problems, motivation factors, teachers’ support, education quality.
Anotācija In this article, the term linguistically diverse students is used to refer to “students whose first language is other language than Latvian. The scientific data collected by the author are from 2013/2014 academic year until 2015/2016 academic year (3 academic years). Machine translation technology is constantly being applied by linguistically diverse students, but a machine cannot assess whether a sentence sounds good or bad. Motivation is a powerful force in second-language learning. The aim of the research is to find out how to solve linguistically diverse 1st year university students’ problems with machine translation. Educational support and motivation enhancement are very important.
DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.09.102
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816312137 
Atsauce Ratniece, D. Linguistically Diverse 1st Year University Students’ Problems with Machine Translation over the Three Academic Years. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2016, Vol.231, 270.-277.lpp. ISSN 1877-0428. Pieejams: doi:10.1016/j.sbspro.2016.09.102
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 23757