Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ceramic of the Mullite–ZrO2–SiAlON System During Spark Plasma Sintering

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Ceramic of the Mullite–ZrO2–SiAlON System During Spark Plasma Sintering
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Māris Rundāns
Ingunda Šperberga
Janīna Sētiņa
Andris Cimmers
Atslēgas vārdi Ceramic materials; Mullite; Nanostructured materials; Silicate minerals; Spark plasma sintering; Zirconium alloys Cubic modifications; Elasticity moduli; Mullite formation; Nano powders; Packing density; Sialon ceramics; Sintered specimen; Ultimate strength
Anotācija Results are provided for a study of ceramic of the mullite–ZrO2–SiAlON system formed from oxide mixtures with addition of SiAlON nanopowder during spark plasma sintering (SPS) compared with properties of similar ceramic prepared by traditional sintering. It is shown that ceramic prepared by the SPS-process (compared with traditional sintering) has high indices for density (3.10 – 3.32 g/cm3), ultimate strength in compression (295 – 305 MPa), and also a high elasticity modulus (170 – 180 MPa) after ten thermal shock cycles. This is due to the packing density of mullite formations within sintered specimen microstructure, including ZrO2 inclusions of cubic modification.
DOI: 10.1007/s11148-016-9944-3
Hipersaite: http://link.springer.com.resursi.rtu.lv/article/10.1007%2Fs11148-016-9944-3 
Atsauce Sedmale, G., Rundāns, M., Šperberga, I., Sētiņa, J., Cimmers, A. Ceramic of the Mullite–ZrO2–SiAlON System During Spark Plasma Sintering. Refractories and Industrial Ceramics, 2016, Vol.57, Iss.2, 146.-150.lpp. ISSN 1083-4877. Pieejams: doi:10.1007/s11148-016-9944-3
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 23793