Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Vestibulāro vingrinājumu ietekme uz posturālā līdzsvara parametriem bērniem

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Vestibulāro vingrinājumu ietekme uz posturālā līdzsvara parametriem bērniem
Nosaukums angļu valodā Effects of Vestibular Exercises on Postural Balance for Children
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.1. Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
Autori Aivars Kaupužs
Viesturs Lāriņš
Lorita Rižakova
Atslēgas vārdi adolescents, balance, BioSway, exercises, testing, vestibular rehabilitation
Anotācija The balance is one of the most important skills of the postural control and ability to move. The data are gained during the research that was supported by National Research Program „Innovative solutions in social rehabilitation in Latvian schools in the context of inclusive education”. The balance sway index (SI) was tested by digital platform BioSway. The research group included 8 boys and 7 girls in the 12-14 years age range with vestibular function insufficiency. The aim of the study was to examine the immediate effect of vestibular exercises and to evaluate the degree of postural balance parameter changes after vestibular exercises complex applications. Vestibular exercise with head rotation 20 seconds with 3 repetitions caused statistically significant (p- 0.03) increasing of SI. The statistically significant (p- 0.025) improvement of SI was set after vestibular rehabilitation exercises complex application during 6 weeks (10-15 minutes a day).
Anotācija angļu valodā The balance is one of the most important skills of the postural control and ability to move. The data are gained during the research that was supported by National Research Program „Innovative solutions in social rehabilitation in Latvian schools in the context of inclusive education”. The balance sway index (SI) was tested by digital platform BioSway. The research group included 8 boys and 7 girls in the 12-14 years age range with vestibular function insufficiency. The aim of the study was to examine the immediate effect of vestibular exercises and to evaluate the degree of postural balance parameter changes after vestibular exercises complex applications. Vestibular exercise with head rotation 20 seconds with 3 repetitions caused statistically significant (p- 0.03) increasing of SI. The statistically significant (p- 0.025) improvement of SI was set after vestibular rehabilitation exercises complex application during 6 weeks (10-15 minutes a day).
DOI: 10.17770/sie2016vol3.1476
Hipersaite: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1476 
Atsauce Kaupužs, A., Lāriņš, V., Rižakova, L. Vestibulāro vingrinājumu ietekme uz posturālā līdzsvara parametriem bērniem. No: Society, Integration, Education : Proceedings of the International Scientifical Conference. Vol.3, Latvija, Rezekne, 27.-28. maijs, 2016. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2016, 453.-463.lpp. ISSN 1691-5887. e-ISSN 2256-0629. Pieejams: doi:10.17770/sie2016vol3.1476
ID 23849