Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas līča rietumu piekrastes ekosistēma: vides kvalitāte un bioloģiskā daudzveidība

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas līča rietumu piekrastes ekosistēma: vides kvalitāte un bioloģiskā daudzveidība
Nosaukums angļu valodā The Ecosystem of the West Coast of the Gulf of Riga: Environmental Quality and Biological Diversity
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Cilvēks un Daba: Engures ekoreģions
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Solvita Strāķe
Anda Ikauniece
Madara Alberte
Ieva Barda
Iveta Jurgensone
Aigars Lavrinovičs
Līna Livdāne
Ingrīda Puriņa
Santa Purviņa
Elīna Rimša
Evita Strode
Dagnija Fedoroviča
Antons Kurakins
Sergejs Holodkēvičs
Maija Balode
Atslēgas vārdi Rīgas līcis, vides kvalitāte, biomarķieri, bioloģiskā daudzveidība, planktons, bentoss.
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Strāķe, S., Ikauniece, A., Alberte, M., Barda, I., Jurgensone, I., Lavrinovičs, A., Livdāne, L., Puriņa, I., Purviņa, S., Rimša, E., Strode, E., Fedoroviča, D., Kurakins, A., Holodkēvičs, S., Balode, M. Rīgas līča rietumu piekrastes ekosistēma: vides kvalitāte un bioloģiskā daudzveidība. No: Cilvēks un Daba: Engures ekoreģions. V.Melecis, M.Kļaviņš red. Rīga: LU apgāds, 2013. 249.-287.lpp. ISBN 978-9984-45-665-2.
ID 24033