Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Computer Analysis of Knee by Magnetic Resonance Imaging Data

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Computer Analysis of Knee by Magnetic Resonance Imaging Data
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Pētniecības platforma Neviena
Autori Artjoms Supoņenkovs
Zigurds Markovičs
Ardis Platkājis
Atslēgas vārdi Early diagnosis of osteoarthritis; Magnetic resonance imaging; Medical imaging; Knee joint; Cartilage; Image segmentation; Relaxation time
Anotācija The examination of knee cartilage degradation by magnetic resonance imaging (MRI) data is essential due to the reduction in physical activity of the population and a rising number of patients with osteoarthritis(OA). The main aim of this publication is to show a new approach for analyzing knee tissue by MRI data. The present paper investigates the problems of relaxation times calculation, medical image segmentation and statistical texture features calculation. Proposed paper describes an approach for medical image segmentation, relaxation times calculation and statistical texture features calculation. An important aspect of analysis of articular cartilage relaxation times changing is illustrated in the experimental part. The experimental part of the publication also describes the dependence between organic structure and relaxation times. The proposed approach the obtained results can be useful for early OA diagnostics.
DOI: 10.1016/j.procs.2017.01.145
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917301461 
Atsauce Supoņenkovs, A., Markovičs, Z., Platkājis, A. Computer Analysis of Knee by Magnetic Resonance Imaging Data. Procedia Computer Science, 2017, Vol. 104, 354.-361.lpp. ISSN 1877-0509. Pieejams: doi:10.1016/j.procs.2017.01.145
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 24205