Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Blūmīšu dzimtas devums Latvijai

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Blūmīšu dzimtas devums Latvijai
Nosaukums angļu valodā The Contribution of the Blūmītis Family to Latvia
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Lāsma Gaitniece
Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Osvalds Blūmītis, privātskola, bērnu patversme Tilžā, baptisms un izglītība
Anotācija Raksta mērķis ir izvērtēt Blūmīšu dzimtas veikumu 20. gs. Tilžā un ASV, kas saistīts ar jaunās paaudzes mācīšanu un audzināšanu, kā arī patriotismu un cīņu par Latvijas neatkarību padomju okupācijas laikā. Par dzimtas slavenāko pārstāvi, baptistu mācītāju Osvaldu Blūmīti liecības vākuši viņa novadnieki Tilžā, taču gan šīs personības, gan visas dzimtas veikums vēl aizvien nav vispusīgi izpētīts un izvērtēts. Ar avotu un literatūras analīzes palīdzību ir veikts pētījums par dažādiem Blūmīšu dzimtas darbības aspektiem, tostarp saistībā ar privātskolu un bāreņu patversmi Tilžā, kas pastāvēja no 20. gs. 20. gadu beigām līdz 1940. gadam. Analizējot un hermeneitiski interpretējot vēsturiskos avotus, autores iedziļinājušās brāļu Artura, Ādolfa un Osvalda Blūmīšu darbībā un, izmantojot biogrāfisko pieeju, veidojušas šo personību koptēlus, kā arī izsekojušas viņu dzīves darbībai. Augstu jāvērtē dzimtas devums citu labā, kas cieši saistīts ar jaunās paaudzes audzināšanu un izglītošanu atbilstoši baptistu reliģiskajai pārliecībai un uzskatiem. Blūmīšu darbība Tilžā aplūkojama gan Latgales, gan Latvijas vēstures kontekstā. Osvalda Blūmīša pamatskolas un bērnu patversmes darbība 20. gs. 20.–30. gados ir stāsts par cilvēku pašaizliedzību, audzinot un palīdzot bāreņiem un bērniem no trūcīgām ģimenēm, par spēju piesaistīt ziedojumus, bet skolotāju rūpes, cieņa un mīlestība pret saviem audzēkņiem ir paraugs ikvienam. Tas liek ieskatīties pazīstamā šveiciešu pedagoga Johana Heinriha Pestalocija pedagoģiskajā mantojumā, kas tolaik tika izmantots Tilžā un ir aktuāls joprojām.
Anotācija angļu valodā The aim of this article is to show through research in the archives and libraries of Latvia what the Blūmītis family accomplished in the first half of the 20th century for Latvia and how they worked successfully for the children’s asylum and the private school. As even today people are speaking about the Blūmītis family, it is necessary to ask the question why this is so and what was so outstanding about this family. Out of the three brothers Osvalds Blūmītis (1903–1971) is the best known. After his studies in England at the Spurgeon’s college he returned to his home-village Tilža in Latgale and founded a children’s asylum there in 1928. Not only orphans found their new home there, but also many children from poor families who were impoverished by alcoholism. The children belonged to different religious communities; there were not only Baptists like Osvalds Blūmītis, but also Roman-Catholics, Lutheran- Protestants and Russian-Orthodox. Since 1927 a Baptist private school existed in Tilža which later was renamed Osvalds Blūmītis School. Besides this school there existed a children’s asylum and a private primary school, which were financed by donations from Latvia, England, Sweden and Brazil. Untill 1940 there was only one institution of this kind for orphans in Latgale. About 200 children found loving care and shelter in it. Osvald’s brothers, Arturs and Adolfs were also Baptist priests as he was. Arturs Blūmītis founded a children’s asylum in Jaunjelgava in 1939. In 1940 the Baptist orphan asylums and primary schools were closed. Osvalds Blūmītis left Latvia in 1939 and continued his activities in the US. When he arrived in the US, he started to work as a real estate agent but later continued his work for the Baptist church. Osvalds Blūmītis has helped about 250Latvians to start a new life after arrival in the US. He fought communism and the policies of the Soviet Union. He also conducted radio shows “The voice of the oppressed people’’. Osvalds, Arturs and Adolfs left the country at the end of the war and became entrepreneurs in America. The active participation of the Blūmītis family – their sister and mother worked in the orphanage too – shows us how much this family was able to do for the needy.
DOI: 10.17770/latg2016.8.2228
Hipersaite: http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2228 
Atsauce Gaitniece, L., Zigmunde, A. Blūmīšu dzimtas devums Latvijai. Via Latgalica, 2016, Nr.8, 169.-184.lpp. ISSN 2500-9591. Pieejams: doi:10.17770/latg2016.8.2228
ID 24288