Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: FeOOH and Mn8O10Cl3 Modified Zeolites for As(V) Removal in Aqueous Medium

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā FeOOH and Mn8O10Cl3 Modified Zeolites for As(V) Removal in Aqueous Medium
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Andrejs Krauklis
Ruta Ozola
Juris Burlakovs
Kristīne Veģere
Kirills Kirillovs
Anna Trubača-Boginska
Kristaps Rubenis
Valentīna Stepanova
Māris Kļaviņš
Atslēgas vārdi zeolites; adsorption; environmental remediation; equilibrium; kinetics; heavy metals
Anotācija BACKGROUND: Arsenic in drinking water poses serious potential health risks in more than 30 countries with total affected population of around 100 million people. The present study is devoted to the development of innovative sorbents based on zeolite materials for As(V) sorption by modifying raw materials with iron oxyhydroxide and manganese oxychloride. Natural clinoptilolite and synthetic zeolite A were modified in order to obtain improved sorption of As(V). Sorption properties of newly developed sorbentswere studied. Zeolites containing natural clinoptilolite are chosen due to relatively lowcost and their broad use in industrial production as well as characteristic large surface area.
DOI: 10.1002/jctb.5283
Hipersaite: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.5283/full 
Atsauce Krauklis, A., Ozola, R., Burlakovs, J., Veģere, K., Kirillovs, K., Trubača-Boginska, A., Rubenis, K., Stepanova, V., Kļaviņš, M. FeOOH and Mn8O10Cl3 Modified Zeolites for As(V) Removal in Aqueous Medium. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2017, Vol.92, Iss.8, 1948.-1960.lpp. ISSN 0268-2575. e-ISSN 1097-4660. Pieejams: doi:10.1002/jctb.5283
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 24384