Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fe2O3-TiO2 Coating Structure and Hydrophobicity

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Fe2O3-TiO2 Coating Structure and Hydrophobicity
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Anzelms Zukuls
Gundars Mežinskis
Atslēgas vārdi Sola-gēla Fe2O3-TiO2 pārklājumi, struktūra un morfoloģija, slapēšanas leņķis
Anotācija Ziņojumā apskatīti Fe2O3-TiO2 sola-gēla pārklājumi mikroskopa priekšmetstikliņiem. Analizēta kserogēlu kristāliskā struktūra, sola-gēla pārklājumu morfoloģija, optiskās īpašības un slapējamība.
Atsauce Zukuls, A., Mežinskis, G. Fe2O3-TiO2 Coating Structure and Hydrophobicity. No: 7th Baltic Conference on Silicate Materials BaltSilica 2016: Book of Abstracts, Lietuva, Kaunas, 25.-27. maijs, 2016. Kaunas: 2016, 62.-63.lpp. ISSN 2243-6057.
Pilnais teksts
ID 25497