Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterization and Applications of Organic Coagulant KOHIDRAC

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterization and Applications of Organic Coagulant KOHIDRAC
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Jūlija Karasa
Juris Kostjukovs
Solveiga Grinberga
Atslēgas vārdi Charged particles, clay minerals, coagulation, extraction, KOHIDRAC.
Anotācija Low cost, effective and water soluble organic coagulant is offered for the extraction of charged clay particles. Coagulation with KOHIDRAC results in simultaneous concentration and purification of the clay fraction. After treatment with KOHIDRAC the obtained clay samples were free of carbonates and feldspar. Moreover, the amount of quartz decreased significantly in finished samples. The proposed coagulant and the patented methodology can be successfully used as purification procedure or as pretreatment for qualitative and quantitative analysis of clay minerals. The possible structure of the active compound KOHIDRAC was investigated in this paper. Real applications of the coagulant were provided.
DOI: 10.1515/msac-2017-0007
Atsauce Karasa, J., Kostjukovs, J., Grinberga, S. Characterization and Applications of Organic Coagulant KOHIDRAC. Materials Science and Applied Chemistry, 2017, 34, 45.-49.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.1515/msac-2017-0007
ID 25590