Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Functionalizing Surface Electrical Potential of Hydroxyapatite Coatings

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Functionalizing Surface Electrical Potential of Hydroxyapatite Coatings
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Liene Plūduma
Edijs Freimanis
Kārlis-Agris Gross
Heli Koivuluoto
Kent Algate
David Haynes
Petri Vuoristo
Atslēgas vārdi hydroxyapatite, surface potential, hydroxyl ions, osteoblast response
Anotācija While considerable work has been done on chemically functionalizing hydroxyapatite, little has been done on tailoring the electrical surface potential. This has been due to limitations in the available methods to impart a surface charge. Work to date has charged conventionally manufactured hydroxyapatite exhibiting a random crystal orientation. At the outset, the microstructure has not been optimized for the highest surface potential. The aim of this work was to both orient the crystals as well as fill the structure with hydroxyl ions for further increasing the surface electrical potential. We used hydroxyapatite coatings with the same topography, but different hydroxyl ion concentration; this altered the surface potential that was measured by Kelvin probe AFM. Results indicate that a greater hydroxyl ion concentration increases the surface potential of the hydroxyapatite coating. Coatings with a higher surface potential showed improved biological response, measured as osteoblast attachment and osteoblast related gene expression.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AST.102.12
Hipersaite: https://www.scientific.net/AST.102.12 
Atsauce Plūduma, L., Freimanis, E., Gross, K., Koivuluoto, H., Algate, K., Haynes, D., Vuoristo, P. Functionalizing Surface Electrical Potential of Hydroxyapatite Coatings. Advances in Science and Technology, 2017, Vol.102, 12.-17.lpp. ISSN 1662-0356. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AST.102.12
ID 25657