Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Eitrofikācijas samazināšanas risinājumi

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Eitrofikācijas samazināšanas risinājumi, izmantojot Latgales ezeru makroaļģes biogāzes ražošanai
Nosaukums angļu valodā Eutrophication Reduction, Using Latvian Lake Macroalgae For Biogas Production
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Francesco Romagnoli
Karīna Bāliņa
Krišs Spalviņš
Atslēgas vārdi Latgale, makroaļģes, eitrofikācija
Anotācija Aļģes ir nozīmīgs dabas resurss, kura izmantošanas jomas arvien pieaug, tādēļ ir nepieciešams veikt padziļinātu izmantošanas risinājumu izpēti. Gandrīz puse no Latvijā esošajiem ezeriem atrodas Latgalē, kas padara šo novadu par piemērotu teritoriju makroaļģu biomasas iegūšanai. Makroskopiskās aļģes ir dabiski sastopams resurss, kas var veiksmīgi tikt izmantots dažādiem nolūkiem, tajā skaitā biogāzes ieguvei. Biogāze, kas Latvijā pašreiz tiek iegūta no lauksaimniecības biomasas un lopkopības atlikumiem, var tikt iegūta arī no aļģēm, kam, salīdzinot ar augu biomasu, ir vairākas priekšrocības. Galvenā aļģu priekšrocība ir lielāks biomasas pieaugums uz vienu izmantotās zemes platības vienību, turklāt tām nav nepieciešams piegādāt papildu mēslojumu un nav vajadzīga papildu laistīšana. Aļģes patērē ūdenstilpē esošās barības vielas un ogļskābo gāzi, tādā veidā samazinot eitrofikāciju un uzlabojot ekosistēmas kvalitāti.
Anotācija angļu valodā Aļģes ir nozīmīgs dabas resurss, kura izmantošanas jomas arvien pieaug, tādēļ ir nepieciešams veikt padziļinātu izmantošanas risinājumu izpēti.
DOI: 10.17770/latg2017.9.2683
Hipersaite: http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2683 
Atsauce Romagnoli, F., Bāliņa, K., Spalviņš, K. Eitrofikācijas samazināšanas risinājumi, izmantojot Latgales ezeru makroaļģes biogāzes ražošanai. No: 4. pasaules latgaliešu saiets "Latgales Simtgades kongress", Latvija, Rēzekne, 5.-6. maijs, 2017. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017, 67.-68.lpp. ISSN 2500-9591. Pieejams: doi:10.17770/latg2017.9.2683
Pilnais teksts
ID 25749