Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augšējā elektroda biezuma ietekme uz metālorganisko perovskīta saules elementu degradāciju

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augšējā elektroda biezuma ietekme uz metālorganisko perovskīta saules elementu degradāciju
Nosaukums angļu valodā Influence of Top Electrode Thickness on Metalorganic Perovskite Solar Cell Degradation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anastasija Ivanova
Igors Kaulačs
Modris Jānis Roze
Andrejs Tokmakovs
Aigars Holsts
Atslēgas vārdi perovskīta saules elementi, plānārā struktūra
Anotācija Šajā darbā tiek parādīts kā augšējā elektroda biezums ietekmē inversā planārās heteropārejas perovskīta CH3NH3PbI3-xClx saules elementa degradāciju. Tiek pētīts perovskīta saules elements ar sekojošu struktūru ITO/PEDOT:PSS/CH3NH3PbI3-xClx/PCBM/C60/Ag. Perovskīta slānis tiek uznests uz PEDOT:PSS slāņa izmantojot modificētu interdifūzijas metodi [1] no PbI2+PbCl2 šķīduma DMSO+DMF šķīdinātāju maisījumā. Kā caurumu transporta slānis tika izvēlēts dubultais fullerēnu slānis: šķīstošais fullerēna atvasinājums PCBM, kas vakuumā pārklāts ar C60 kārtiņu. Kā augšējais elektrods vakuumā tika uzsublimēts Ag slānis ar dažādiem biezumiem (50 un 100 nm). Parādīts, ka Ag slāņa biezuma palielināšana samazina šūnas sākotnējo degradāciju gaisā. Visi fotoelektriskie parametri tika pētīti ~5∙10-7 mbar vakuumā in situ, neizņemot paraugu no vakuumkameras pēc elektroda uznešanas.
Anotācija angļu valodā In this work we present influence of the thickness of top electrode on inverted planar heterojunction perovskite CH3NH3PbI3-xClx solar cell degradation. Perovskite solar cells with structure ITO/PEDOT:PSS/CH3NH3PbI3-xClx/PCBM/C60/Ag were built. Perovskite layer was deposited on PEDOT:PSS layer using modified interdiffusion method [1] from PbI2+PbCl2 (with molar ratio 3,4) solution in mixture of DMF+DMSO (molar ratio 3). As hole transporting material we choose double fullerene layer: soluble fullerene derivative PCBM covered in vacuum by C60 layer. As top electrode we used thermally evaporated Ag with different thicknesses (50 and 100 nm). It was shown that increase of Ag layer thickness diminishes cell initial degradation in air. All photoelectric measurements have been made in the same homemade vacuum cryostat where electrode was deposited at p~5∙10-7 mbar without breaking the vacuum and moving the cell.
Hipersaite: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_33.konf.tezes.pdf 
Atsauce Ivanova, A., Kaulačs, I., Roze, M., Tokmakovs, A., Holsts, A. Augšējā elektroda biezuma ietekme uz metālorganisko perovskīta saules elementu degradāciju. No: Abstracts of the 33rd Scientific Conference, Latvija, Riga, 22.-24. februāris, 2017. Riga: Institute of Solid State Physics. University of Latvia, 2017, 106.-106.lpp.
Pilnais teksts
ID 25765