Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Review on Challenges and Limitations for Algae-Based Wastewater Treatment

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Review on Challenges and Limitations for Algae-Based Wastewater Treatment
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Neviena
Autori Aigars Lavrinovičs
Tālis Juhna
Atslēgas vārdi wastewater treatment, microalgae
Anotācija Eutrophication-promoting phosphorous loads originating from wastewater treatment plants are commonly controlled by chemical precipitation in the tertiary treatment phase. However, this approach is costly and generates additional waste. Therefore, inexpensive and sustainable methods for wastewater post-treatment are wanted, and the use of microalgae is recognized as such method. This review discusses the identified limitations and offers possible improvements and modifications for wastewater phycobioremediation.
DOI: 10.2478/cons-2017-0003
Hipersaite: https://www.degruyter.com/view/j/cons.2017.20.issue-1/cons-2017-0003/cons-2017-0003.xml?format=INT 
Atsauce Lavrinovičs, A., Juhna, T. A Review on Challenges and Limitations for Algae-Based Wastewater Treatment. Construction Science, 2017, Vol.20 No. 1, 17.-25.lpp. ISSN 1407-7329. e-ISSN 2255-8551. Pieejams: doi:10.2478/cons-2017-0003
ID 25788