Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Amorfizējošas grupas saturošu fluorescentu purīnu atvasinājumu sintēze

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Amorfizējošas grupas saturošu fluorescentu purīnu atvasinājumu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of Fluorescent Purine Derivatives Containing Amorphousing Groups
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Armands Sebris
Atslēgas vārdi fluoresenti purīni, amorfizējošas grupas
Anotācija Purīna atvasinājumiem ar elektrondonoriem un elektronakceptoriem aizvietotājiem 2. un 6. vietā piemīt fluorescentas īpašības. Šiem atvasinājumiem 9.vietā ievadot funkcionālās grupas ar amorfizējošām īpašībām, var iegūt vielas ar pielietojumu optiskajās ierīcēs, piemēram, OLED iekārtās. Mērķa savienojumi tika iegūti daudzpakapju sintēzē, kurā ietilpst Mitsunobu reakcija, nukleofīlā aizvietošana un vara katalizēta azīda-alkīna ciklopievienošana.
Anotācija angļu valodā Modification of fluorescent 2,6-disubstituted purines with amorphousing groups provided substances with potential application in optical devices. The target compounds were obtained in multistep synthesis, using nucleophilic substitution, Mitsunobu coupling and CuAAC reaction.
Atsauce Sebris, A. Amorfizējošas grupas saturošu fluorescentu purīnu atvasinājumu sintēze. No: RTU 58. Studentu zinātniskā un tehniskā konference 2017 konference: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 28.-28. aprīlis, 2017. Rīga: 2017, 64.-64.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 25825