Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Determination of Kerr and Two-Photon Absorption Coefficients of Indandione Derivatives

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Determination of Kerr and Two-Photon Absorption Coefficients of Indandione Derivatives
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Arturs Bundulis
Igors Mihailovs
Edgars Nitišs
Jānis Busenbergs
Mārtiņš Rutkis
Atslēgas vārdi Kerr effect, nonlinear optics, organic materials, two-photon absorption, Z-scan
Anotācija We studied nonlinear optical properties of two different aminobenziliden-1,3-indandione derivatives - DDMABI and DMABI-OH by employing the Z-scan method. Through this we described how different donor and acceptor groups influence third-order nonlinear optical properties such as Kerr effect and two-photon absorption. During experimental measurements we used 1064 nm Nd:YAG laser with 30 ps pulse duration and 10 Hz repetition rate. From acquired values of Kerr and two-photon absorption coefficients we calculated values for real and imaginary parts of third-order susceptibility, as well as second-order hyperpolarizability. Quantum chemical calculations were carried out for secondorder hyperpolarizability to study how well calculations correlate with experimental values. Acquired data for DDMABI and DMABI-OH were compared with data for other ABI derivatives studied previously.
DOI: 10.1117/12.2265389
Hipersaite: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10228/1/Determination-of-Kerr-and-two-photon-absorption-coefficients-of-indandione/10.1117/12.2265389.short?SSO=1 
Atsauce Bundulis, A., Mihailovs, I., Nitišs, E., Busenbergs, J., Rutkis, M. Determination of Kerr and Two-Photon Absorption Coefficients of Indandione Derivatives. Proceedings of SPIE, 2017, Vol. 10228, No. 1, 1022804-1.-1022804-8.lpp. ISSN 0277-786X. Pieejams: doi:10.1117/12.2265389
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 25911