Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Extraction of Fish Oil Using Green Extraction Methods: a Short Review

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Extraction of Fish Oil Using Green Extraction Methods: a Short Review
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Pētniecības platforma Neviena
Autori Kaspars Ivanovs
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi green extraction; fish oil; enzymatic; supercritical fluid; ultrasound; microwave
Anotācija This article describes green extraction methods: Supercritical fluid extraction using CO2 (SCF-CO2), ultrasound-assisted extraction (UAE), microwave-assisted extraction (MAE) and enzymatic hydrolysis, their process, the main disadvantages and advantages in the use in fish oil extraction from fish or fisheries processing waste briefly compared to traditional methods. Green extraction methods allows to improve oil extraction yied, optimize and innovate in pretreatment and extraction procedures. Based on reviewed scientific papers the most promising green extraction method is extraction of oil using supercritical CO2, other methods described are still being developed.
DOI: 10.1016/j.egypro.2017.09.033
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217338754 
Atsauce Ivanovs, K., Blumberga, D. Extraction of Fish Oil Using Green Extraction Methods: a Short Review. No: Energy Procedia, Latvija, Riga, 10.-12. maijs, 2017. Germany: Elsevier, 2017, 477.-483.lpp. ISSN 1876-6102. Pieejams: doi:10.1016/j.egypro.2017.09.033
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 26028