Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Energy Efficient Processes in Public and Residential BuildingsiIn Littoral Regions of the Baltic Sea: Case Study of Latvia

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of Energy Efficient Processes in Public and Residential BuildingsiIn Littoral Regions of the Baltic Sea: Case Study of Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Gita Actiņa
Baiba Pļaviņa
Ineta Geipele
Atslēgas vārdi energy efficiency processes in littoral regions, energy consumption in residential and public buildings, management methods, financial provision.
Anotācija The Directive 2012/27/EC of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC has stipulated a necessity to decrease the final consumption of energy and suggests implementing energy efficient process management system in regions already in 2017. In most EU countries clarification of possibilities to decrease energy consumption energy audit and energy certification is successfully carried out using. The implementation in the littoral regions of Latvia has so far not been successful by facing various financial, regulatory and legal issues. In order to select and implement successfully the measures of energy efficiency processes in public and residential buildings in littoral regions of the Baltic Sea, it is of significant necessarily to apply the energy management model.
Atsauce Actiņa, G., Pļaviņa, B., Geipele, I. Assessment of Energy Efficient Processes in Public and Residential BuildingsiIn Littoral Regions of the Baltic Sea: Case Study of Latvia. No: Riga Technical University 58th International Scientific Conference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2017): Proceedings, Latvija, Riga, 13.-14. oktobris, 2017. Riga: Riga Technical University, 2017, 10.-11.lpp. ISBN 978-9934-22-000-5. ISSN 2256-0866.
Pilnais teksts
ID 26054