Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Influence of Silver on Photocatalytic Activity of Nanosized ZnO Doped with Iron Group Metals

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Influence of Silver on Photocatalytic Activity of Nanosized ZnO Doped with Iron Group Metals
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grabis
Anita Letlena
Aija Krūmiņa
Atslēgas vārdi Doped zinc oxide, iron, nickel, cobalt, silver, photocatalysis.
Anotācija Zinc oxide nanoparticles doped with 0.2–1.5 mol% of Fe, Ni or Co and co-doped with 1 mol% of Ag were prepared by co-precipitation method and their photocatalytic activity in degradation of MB (methylene blue) water solution under ultraviolet irradiation was determined. X-ray diffraction analysis of the samples containing up to 0.5 mol% of iron group metals showed only ZnO and Ag phases. Crystallite size of doped ZnO nanoparticles was in the range of 27–31.6 nm depending on the sample composition and additional calcination at 400 oC. The photocatalytic activity of ZnO doped with iron group metals depended on the content of metals. The highest activity was observed for ZnO doped with 0.2 mol% of nickel. The co-doped with silver samples showed enhanced photocatalytic activity and higher reaction rate constant.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.267.93
Hipersaite: https://www.scientific.net/SSP.267.93 
Atsauce Grabis, J., Letlena, A., Krūmiņa, A. Influence of Silver on Photocatalytic Activity of Nanosized ZnO Doped with Iron Group Metals. No: Solid State Phenomena, Latvija, Riga, 26.-27. oktobris, 2017. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017, 93.-97.lpp. ISSN 1662-9779. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.267.93
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 26106