Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characteristics of Sintered Materials Obtained from Ferrite Nanopowders Synthesised with Different Methods

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characteristics of Sintered Materials Obtained from Ferrite Nanopowders Synthesised with Different Methods
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ilmārs Zālīte
Gundega Heidemane
Aija Krūmiņa
Dzintra Ārija Rašmane
Jānis Grabis
Mikhail Maiorov
Atslēgas vārdi NiFe2O4, CoFe2O4, nanoparticles, sintering, properties
Anotācija The ferrite materials, especially of nickel and cobalt, are popular due to their unique mechanical and magnetic properties. The single phase NiFe2O4 and CoFe2O4 nanopowders obtained by different methods were used for sintering studies. The chemical sol-gel self-propagating combustion method, the co-precipitation technology, combined with the hydrothermal synthesis or the spray-drying method and the high frequency plasma chemical synthesis have been used for synthesis of ferrite nanopowders. Relatively dense (95-99%) materials with high saturation magnetization (MS 80-84 emu/g for CoFe2O4 and 46-48 emu/g for NiFe2O4) were obtained at a temperature of 1100 - 1200 °C.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.762.257
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.762.257 
Atsauce Zālīte, I., Heidemane, G., Krūmiņa, A., Rašmane, D., Grabis, J., Maiorov, M. Characteristics of Sintered Materials Obtained from Ferrite Nanopowders Synthesised with Different Methods. No: Key Engineering Materials, Latvija, Rīga, 20.-20. oktobris, 2017. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018, 257.-262.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.762.257
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 26132