Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Managing Complexity in Activity Specifications by Separation of Concerns and Reusability

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Managing Complexity in Activity Specifications by Separation of Concerns and Reusability
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Peter Forbrig
Gregor Buchholz
Atslēgas vārdi Activity specification; business process modeling; workflow specification; subject-oriented BPM; subject-oriented task models; cooperative task execution
Anotācija The specification of activities of the different stakeholders is an important activity for software development. Currently, a lot of specification languages like task models, activity diagrams, state charts, and business specifications are used to document the results of the analysis of the domain in most projects. The paper discusses the aspect of reusability by considering generic submodels. This approach increases the quality of models. Additionally, the separation of concerns of cooperation and individual work by subject-oriented specifications is discussed. It will be demonstrated how task models can be used to support subject-oriented specification by so called team models and role models in a more precise way than S-BPM specifications. More precise restrictions on instances of roles can be specified.
DOI: 10.7250/csimq.2016-8.04
Hipersaite: https://csimq-journals.rtu.lv/article/view/csimq.2016-8.04 
Atsauce Forbrig, P., Buchholz, G. Managing Complexity in Activity Specifications by Separation of Concerns and Reusability. Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 2016, No.8, 49.-59.lpp. e-ISSN 2255-9922. Pieejams: doi:10.7250/csimq.2016-8.04
ID 26269