Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Thermokinetic Investigation of the Drying Conditions on Amorphous Calcium Phosphate

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Thermokinetic Investigation of the Drying Conditions on Amorphous Calcium Phosphate
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Agnese Brangule
Līga Avotiņa
Artūrs Zariņš
Mihails Haļitovs
Kārlis-Agris Gross
Gunta Ķizāne
Atslēgas vārdi amorphous calcium phosphate, chemisorbed water, physisorbed water, FTIR-PAS, DTA/TG, activation energy, Arrhenius plot.
Anotācija The present work investigated dried calcium phosphate powders which still retain an amorphous or poorly crystalline structure under a variety of conditions. In previous studies, freeze- drying was found to be the optimum drying condition. However, several publications, as well as our previous studies, have shown that calcium phosphate amorphous, or a poorly crystalline structure, can retain their structure even if the samples are dried immediately after synthesis up to 200oC. In our study, we used the thermokinetic studies FTIR and XRD and showed that the samples are amorphous, or poorly crystalline, but were unable to answer the questions: Is there a difference between the differently dried amorphous calcium phosphates? What are the optimum drying conditions under which the amorphous calcium phosphate (ACP) structure loses the physically bounded water, but still retains the chemically bounded water?
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.758.204
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.758.204 
Atsauce Brangule, A., Avotiņa, L., Zariņš, A., Haļitovs, M., Gross, K., Ķizāne, G. Thermokinetic Investigation of the Drying Conditions on Amorphous Calcium Phosphate. No: Key Engineering Materials, Francija, Toulouse, 25.-27. oktobris, 2017. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, 204.-209.lpp. ISSN 1013-9826. e-ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.758.204
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 26411