Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Continuation of Analysis of Heating Processes of 32.3m3 Room - Heated Up by Central Heating Boiler Equipped with Automatic Briquettes Feeding System - ABFS

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Continuation of Analysis of Heating Processes of 32.3m3 Room - Heated Up by Central Heating Boiler Equipped with Automatic Briquettes Feeding System - ABFS
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aigars Vītols
Ivars Raņķis
Atslēgas vārdi Automatic briquettes feeding system, central heating boilers, briquettes, steel panel radiator, cast iron radiator
Anotācija This paper represents continuation from previously published paper of analysis of heating processes of 32.3m3 room which is heated up by universal central heating boiler “Dacon – FB 36” which is equipped with experimental automatic briquettes feeding system – ABFS from
DOI: 10.1109/RTUCON.2017.8124765
Hipersaite: http://ieeexplore.ieee.org/document/8124765/ 
Atsauce Vītols, A., Raņķis, I. Continuation of Analysis of Heating Processes of 32.3m3 Room - Heated Up by Central Heating Boiler Equipped with Automatic Briquettes Feeding System - ABFS. No: 2017 IEEE 58th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2017), Latvija, Rīga and Mežotne, 12.-13. oktobris, 2017. Piscataway, NJ: IEEE, 2017, 121.-128.lpp. ISBN 978-1-5386-3847-7. e-ISBN 978-1-5386-3846-0. Pieejams: doi:10.1109/RTUCON.2017.8124765
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 26420